Verpleegkundige aandachtspunten en interventies bij de zorgvrager met een poortkatheter

Wanneer: 
Dinsdag 8 juni '21
Duur: 
13.30 - 17.00
Thema: 
Ziekenhuiszorg
Soort vorming: 
Workshop
Kostprijs: 
€40

Verpleegkundige aandachtspunten en interventies bij de zorgvrager met een poortkatheter

  • Specifieke observatiepunten bij een zorgvrager met een poortkatheter
  • Aanprikken van een poortkatheter
  • Bloedafname en spoelen van een poortkatheter
  • Toedienen van medicatie via een poortkatheter en opstarten van een continu of intermittent infuus

Contacteer ons