Hoe omgaan met zorgweigering en moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg?

Wanneer: 
Dinsdag 8 december '20
Duur: 
13.30 - 17.00
Thema: 
Geestelijke gezondheidszorg, Ziekenhuiszorg
Soort vorming: 
Workshop
Kostprijs: 
€40

Hoe omgaan met zorgweigering en moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg?

We zien in de praktijk dat zorgverleners meer en meer geconfronteerd worden met moeilijk hanteerbaar gedrag. In deze workshop staan we stil bij de meest voorkomende oorzaken. Hierbij wordt er stilgestaan bij de zorgvrager met dementie en de zorgvrager met een psychiatrische problematiek. We koppelen hier praktische tips aan die je onmiddellijk kan inzetten in de praktijk.

Deze workshop is toegankelijk voor alle zorgverleners, ongeacht het werkveld.

Contacteer ons