Over ons

VOVB is nu ZoWe vormingscentrum

ZoWe vormingscentrum biedt sinds 1996 kwaliteitsvolle en actuele opleidingen aan voor verpleegkundigen, zorgkundigen en andere gezondheids- en welzijnswerkers. Onze gastdocenten zijn ervaren lesgevers, die pedagogisch-didactisch onderlegd zijn en expertise hebben ontwikkeld op vlak van technieken, vaardigheden of processen. Op deze manier kunnen wij garanderen dat onze opleidingen zowel theoretisch als praktisch met de nodige knowhow omkaderd zijn.

Tot 1 september 2017 waren we gekend als VOVB. Met onze nieuwe naam ‘ZoWe vormingscentrum’ willen wij kiezen voor een vernieuwde huisstijl en een actueel aanbod dat inspeelt op een zorg- en welzijnssector die blijvend in beweging is.
 

Het aanbod van ZoWe vormingscentrum

Behalve het aanbod hier op de website te vinden, bieden wij ook opleidingen op maat aan. Deze inservice trainingen kunnen bij ons doorgaan, of wij komen langs bij jou in de organisatie. Op deze manier sluit ons aanbod naadloos aan bij de behoeften én de cultuur van jouw organisatie.

Om iedereen te verzekeren van de meest actuele, praktijkgerichte en theoretisch onderbouwde inhouden, werken wij samen met verschillende partners. Daarnaast doen wij ook regelmatig beroep op deskundigen uit het werkveld. Op deze manier kunnen wij een aanbod creëren dat nauw aansluit bij de behoeften van het werkveld.

 

De 5 pijlers van ZoWe vormingscentrum

 • Streven naar een continue verbetering
  Vanuit de professionaliseringsgedachte streven we naar een continue verbetering van de kwaliteit van de uitgevoerde zorg en begeleiding van cliënten, bewoners en patiënten.

 • Behalen van nieuwe competenties
  Het volgen van een vormingsprogramma of bijscholing werkt ondersteunend en geeft de kans aan de deelnemer nieuwe competenties te behalen.

 • Een ruim bijscholingsaanbod
  Tevens willen we door het bijscholingsaanbod de gezondheids- en welzijnswerkers kansen bieden hun competenties te behouden, te actualiseren en te optimaliseren

 • carrièreplanning
  Hierdoor trachten we de arbeidsvreugde van de klinisch praktijkvoerders te verhogen en de carrièreplanning en -traject te ondersteunen.

 • Bijscholingen op maat
  ZoWe vormingscentrum kan eveneens instaan voor bijscholingen op maat. Dit resulteert in een grotere effectiviteit en sluit beter aan bij de geëigende cultuur van de organisatie.

Sinds enkele weken hebben wij in ons woonzorgcentrum een nieuwe verpleegkundige in dienst . We merkten dat ze met een aantal verpleegkundige handelingen wat moeite had na een onderbreking van 5 jaar uit de zorg. In overleg met ZoWe vormingscentrum werd er een begeleiding op maat opgesteld. De begeleiding gebeurde hier op de werkvloer zelf. Het was opmerkelijk hoe snel zij weer bijgebeend was en ook andere collega's keken graag even mee over haar schouders!