Vormingen en causerieën

Ontdek hieronder onze geplande workshops en opleidingen.

Behalve de vormingen die hieronder vermeld staan, kan je bij ons ook terecht voor deze vormingen:
- EHBO
- workshops verpleegtechnische vaardigheden
- zorg voor mensen met beperkingen
- wondzorg
- causerieën
- ...

Ben je ergens naar op zoek en kan je het niet terugvinden in ons aanbod? Laat het ons zeker weten! We organiseren graag een workshop of vorming op maat van jouw organisatie.

Carrousel doorheen de intraveneuze katheter

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Dinsdag 28 september '21
Duur: 
13.30 - 17.00
Carrousel doorheen de intraveneuze katheter.

In verbinding met je zorgvrager

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Dinsdag 5 oktober '21
Duur: 
13.30 - 17.00
Het wezenlijke van de zorg is het persoonlijke contact van de ene mens tegenover de ander. Hoe kunnen we binnen de zorg ten volle inzetten op deze verbinding tussen zorgverlener en zorgvrager?

Wegwijs in de farmacologie

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Dinsdag 12 oktober '21
Duur: 
13.30 - 17.00
Wegwijs in de farmacologie.

Conflicthantering

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Donderdag 28 oktober '21
Duur: 
13.30 - 17.00
In elke relatie komen conflicten voor. Dit geldt zowel in privé relaties als in werkgerelateerde relaties. Gelukkig lukt het meestal om die conflicten op te lossen door ze uit te praten. Wanneer een conflict blijft bestaan, raakt de relatie en samenwerking verstoord. In de interactieve workshop leren we anders kijken naar een conflict. Anders kijken brengt andere oplossingsmogelijkheden! Mensen in een conflictsituatie nemen snel een welbepaald standpunt in en zien dit als enige oplossing. Hierdoor kunnen conflictsituaties muurvast komen te zitten in een strijd om het gelijk.

EHBO: heropfrissingscursus

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Dinsdag 9 november '21
Duur: 
13u30 - 17u00
Opfrissing van de basiskennis en vaardigheden eerste hulp.
- herkennen van een levensbedreigende medische toestand
- toepassen van eerste hulp in afwachting van gespecialiseerde hulp

Casusgerichte wondzorg

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Dinsdag 7 december '21
Duur: 
13.30 - 17.00
Casusgerichte wondzorg met beperkte middelen.

PICC: perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Dinsdag 8 maart '22
Duur: 
13.30 - 17.00
PICC: perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter.

Goede communicatie: de sleutel voor efficiënt teamwork

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Dinsdag 3 mei '22
Duur: 
13.30 - 17.00
Goede communicatie bevordert en versterkt een positief werkklimaat, het zelfvertrouwen en de creativiteit van de teamleden, en aldus de motivatie en productiviteit van het team.

Verpleegkundige aandachtspunten en interventies bij de zorgvrager met een blaaskatheter

Soort vorming: 
Workshop
Wanneer: 
Dinsdag 7 juni '22
Duur: 
13.30 - 17.00
Verpleegkundige aandachtspunten en interventies bij de zorgvrager met een blaaskatheter.