Qfor kwaliteitslabel

ZoWe vormingscentrum behaalt Qfor label

Het doel van het vormingscentrum is vanuit de professionaliseringsgedachte LevensLang Leren (LLL) aan te moedigen bij hulp- en zorgverleners in de sector van gezondheid en welzijn. Door te voorzien in praktijkgerichte opleiding en vorming wil het vormingscentrum tegemoet komen aan de noden van de praktijkwerkers in het werkveld van gezondheid en welzijn.

Het centrum biedt open en in-house opleidingen aan. De auditor stelde vast dat ZoWe vormingscentrum ruim voldoet aan de norm om het kwaliteitslabel Qfor toe te kennen.

De troeven van het vormingscentrum die het Qfor-rapport benadrukt, zijn een sterk en professioneel team van medewerkers, dat helder en toegankelijke vorming aanbiedt. De cursussen zijn goed gedocumenteerd en vinden plaats in een schitterende “state of the art” accommodatie.

Tegelijk behaalde het vormingscentrum de mogelijkheid om te werken met een KMO-portefeuille, die vorming voor deze bedrijven financieel aantrekkelijker maakt. Meer info omtrent de kmo-portefeuille vind je hier.

Het centrum bouwt haar eigen vormingsvisie verder uit en wil toekomstgericht blijven inspelen op noden in het werkveld.