Elke organisatie streeft er naar om een zo goed mogelijke zorg te bieden aan hun zorgvragers. Net zoals de methodieken en de technieken evolueren, zijn ook organisaties steeds in beweging. Er gebeuren kleine accentverschuivingen, er wordt hard gewerkt aan een visie die door alle medewerkers wordt gedragen en zo ontstaat de identiteit van een organisatie.

Het grote voordeel van een aanbod op maat is dat wij vertrekken vanuit jullie specifieke vraag. Vertel ons waar er behoefte is aan bijsturing, opfrissing of het aanleren van nieuwe technieken en wij doen graag een voorstel op maat.

De voornamelijkse troef van ons vormingscentrum is dat wij over een ruime groep docenten beschikken met expertise én ervaring in verschillende zorgspecifieke domeinen. Dat maakt dat de aangeleerde technieken en methodieken erg praktijkgericht zijn en onmiddellijk inzetbaar zijn in jouw organisatie.

EHBO voor iedereen!

ZoWe vormingscentrum is een erkende organisatie die vormingen en bijscholingen aan hulpverleners verstrekt. De behaalde attesten zijn erkend zijn door het FOD.

Wij bieden EHBO aan voor iedereen, wat betekent dat zowel particulieren als organisaties, scholen of groepen kunnen inschrijven.

Een bestaande opleiding maar dan op maat van jouw organisatie

Verschillende medewerkers inschrijven voor een workshop bij ons? Soms is het gewoon net zo handig om een cursus bij jullie te laten doorgaan. Je spaart de verplaatsingsonkosten uit van al jullie medewerkers en krijgen één of meerdere docenten van ons bij jullie over de vloer. Bovendien kan de inhoud aangepast worden om nog beter aan jullie organisatie tegemoet te komen.

De heropfrissingscursussen worden elk jaar aangepast. Elk jaar wordt de EHBO gegeven vanuit een andere invalshoek. Dit jaar lag de nadruk op wondzorg, wat een grote meerwaarde was. Er is een mooie afwisseling tussen theorie en praktijk. Door deze jaarlijkse cursus voel ik mij sterker om te handelen als er iets zou gebeuren.

Nora Desoete

Een vorming specifiek voor jouw medewerkers

Een zorgvraag die vaak bij jullie voorkomt? Een nieuwe techniek aanleren of een bestaande techniek aanpassen naar jullie omgeving? Begeleiding van één of enkele personeelsleden op de werkvloer? Wat de vraag ook is, wij werken graag samen met jullie aan een geschikt aanbod!

Voorbeelden van vormingen op maat

Zowel voor de sectoren ziekenhuiszorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met beperkingen kunnen wij een aanbod op maat voorzien rond diverse thema's.

Enkele voorbeelden

  • Omgaan met agressie
  • Begeleiden van anderstalige medewerkers in de zorg
  • Ondersteuning van medewerkers die na enkele jaren terugkeren naar de zorg
  • Wondzorg
  • Reanimatietechnieken
  • Herstelgerichte zorg
  • Werken met ervaringsdeskundigen
  • EHBO
  • ...